ข่าวภูเก็ต

ข่าวเช้าอันดามัน 03 พ.ย. 2554

รายการข่าวเช้าอันดามัน ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต (ช่อง NBTภูเก็ต)
พิธีกร ปัณณทัต เกสโร,เพลินพิศ ชูเสน,จันทิมา สมขันธ์

ข่าวเช้าอันดามัน 01 พ.ย. 2554 ช่วงที่ 2

รายการข่าวเช้าอันดามัน ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต (ช่อง NBTภูเก็ต)
พิธีกร ปัณณทัต เกสโร,เพลินพิศ ชูเสน,จันทิมา สมขันธ์

ข่าวเช้าอันดามัน 01 พ.ย. 2554 ช่วงที่ 1

รายการข่าวเช้าอันดามัน ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต (ช่อง NBTภูเก็ต)
พิธีกร ปัณณทัต เกสโร,เพลินพิศ ชูเสน,จันทิมา สมขันธ์