เทศบาลเมืองป่าตอง ปรับปรุงราชปาทานุสรณ์ฯ

เทศบาลเมืองป่าตองใช้งบประมาณ 5 ล้านบาทเพื่อก่อสร้างปรับปรุงราชปาทานุสรณ์ให้สมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช

นายเปี่ยน กี่สิ้น นายกเทศมนตรีเมืองป่าตองกล่าวว่า ในขณะนี้ สภาเทศบาลเมืองป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต อนุมัติงบประมาณ จำนวน 5,000,000 บาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างปรับปรุงราชปาทานุสรณ์ ที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านมอญ หมู่ที่ 2ถนนพิสิฏฐกรณีย์ ตำบลป่าตอง พร้อมกับปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์พื้นที่ด้านหน้าราชปาทานุสรณ์ในปัจจุบันด้วย และคาดว่า จะสามารถดำเนินการได้เร็วๆนี้

สำหรับ ราชปาทานุสรณ์ แปลว่า อนุสาวรีย์แห่งรอยพระบาท เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเป็นที่ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณถวายแด่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราชเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ถึงตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยมิได้มีผู้หนึ่งผู้ใดกราบบังคมทูลเชิญเสด็จ พระองค์เสด็จลงจากรถยนต์พระที่นั่งทรงเหยียบ ณ สถานที่ที่ได้สร้างอนุสาวรีย์เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พุทธศักราช 2502 เวลา 12.05 นาฬิกาและเสด็จพระราชดำเนินไปยังน้ำตกวังขี้อ้อนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง และมีตัวแทนพสกนิกรชาวภูเก็ตถวายน้ำปิลิต หลังจากนั้นพระครูพิสิฏฐกรณีย์และ ชาวบ้านตำบลป่าตอง จึงร่วมกันสร้างอนุสาวรีย์ราชาปาทานุสรณ์ ตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2502มีงานสมโภชเป็นประจำปีใน วันที่ 11 มีนาคมของทุกปี

ต่อ มาสมเด็จพระศรีนครินทราพระบรมราชชนนีเสด็จเยี่ยมราชปาทานุสรณ์ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2510 เวลา 14.40 นาฬิกา และถัดมาอีก 1 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเสด็จถึงราชปาทานุสรณ์เป็น การเสด็จครั้งที่ 2 ของพระองค์เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พุทธศักราช0 2511 เวลา 17.30 นาฬิกา ในการเสด็จครั้งนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมารได้โดยเสด็จด้วย สำหรับการเสด็จแต่ละครั้งและครั้งหลังพระองค์ทรงลงพระปรมาภิไธยไว้ด้วยและ ต่อมาได้อัญเชิญลายพระปรมาภิไธยทั้งหมดไว้บนแผ่นหินอ่อน ประดับไว้กึ่งกลางอนุสาวรีย์

สำหรับ ความสำคัญต่อชุมชนนับเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งที่เป็นความ ภาคภูมิใจของชาวจังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวตำบลป่าตองนอกจากนี้ยัง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถนำรายได้มาสู่จังหวัดภูเก็ตได้เป็นอย่างดี และการออกแบบเพื่อก่อสร้างใหม่ในครั้งนี้จะมีการก่อสร้างเป็นลักษณะทาง สถาปัตยกรรมทรงไทย หลังคาจตุรมุขอย่างประสาทหรือมียอดเป็นเจดีย์ เพื่อให้สมพระเกียรติอนุสาวรีย์รอยพระบาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ พลอดุลยเดช มหาราชที่เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ที่ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

#
ขอขอบพระคุณ
ข้อมูลจาก :: ชัยวุฒิ พวงสุวรรณ สวท. ภูเก็ต วันที่ :: 2/1/2554