เทศบาลตำบลรัษฏา ประกอบพิธีอัญเชิญประติมากรรมรูปพระยารัษฎาฯ

เทศบาลตำบลรัษฏา ประกอบพิธีอัญเชิญประติมากรรมรูปพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี ขึ้นประดิษฐานหน้าอาคารสำนักงานเทศบาล เพื่อเชิดชูเกียรติประวัติ และความเป็นสิริมงคลของชาวรัษฎา

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 53 รูปปั้น ประติมากรรมพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี ได้ถูกอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนแท่นจารึกประวัติรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลรัษฎา โดยใช้ฤกษ์ 8 นาฬิกา 19 นาที เพื่อความเป็นสิริมงคลของชาวรัษฎา ตลอดจนเพื่อเชิดชูเกียรติประวัติของพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี ในฐานะยอดนักปกครองที่ได้สร้างความเจริญนานัปการแก่จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายสุรทิน เลี่ยนอุดม นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา พร้อมด้วยสมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล พร้อมใจกันแต่งกายชุดขาวเข้าร่วมประกอบพิธี

ทั้งนี้ประติมากรรม พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี ทำขึ้นจากโลหะผสมทองสัมฤทธิ์ ปั้นขนาดครึ่งของตัวจริง ขนาดกว้าง 1.2 เมตร สูง 1.6 เมตร ยืนในกิริยาบททรงงาน ขณะที่ดำรงตำแหน่งเป็นสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต ส่วนด้านล่างของแท่นสี่เหลี่ยมยังได้จารึกประวัติและผลงานของท่านไว้ด้วย

สำหรับพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี มีนามเดิมว่า คอซิมบี้ ณ ระนอง ดำรงตำแหน่งเป็นสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ตถึง 12 ปี ส่งผลให้เมืองภูเก็ตในขณะนั้นเป็นมณฑลที่มีความเจริญสูงสุด ปราศจากโจรผู้ร้าย จนได้รับการยกย่องให้เป็นดวงประทีปแห่งชายฝั่งทะเลตะวันตก และเป็นยอดนักปกครองในรอบ 200 ปีของชายฝั่งทะเลตะวันตกด้วย.

ข้อมูลจาก :: ส.ปชส.ภูเก็ต วัน ที่ :: 3/5/2553